Provincie Utrecht

Maart 2009 – augustus 2009
Opgave: hoe krijgen we duurzaamheid in het DNA van alle medewerkers? Strategisch advies geleverd aan de directie op het snijvlak van organisatie en communicatie: communicatieve samenhang organiseren door organisatorische samenhang. Resultaat: directie heeft op basis van dit advies organisatorische veranderingen doorgevoerd.

2002-2005:
Interne en externe communicatie voor de diensten Water & Milieu en Ruimte & Groen, waaronder woordvoering voor de gedeputeerde. Voor Concerncommunicatie het jaarlijkse relatie-evenement in Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht gecoördineerd (3.500 gasten).