Provincie Zuid-Holland

Projectcommunicatie voor de RijnlandRoute: de weg die de A4 gaat verbinden met de A44. O.a. webteksten en brochure gemaakt, informatiebijeenkomsten georganiseerd voor klankbordgroepen, statenleden en raadsleden.