Genootschap Kunstliefde

Genootschap Kunstliefde is een van de oudste kunstenaarsverenigingen van Nederland, gevestigd in de binnenstad van Utrecht.

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen:
Advisering van en klankbord voor het bestuur met betrekking tot het professionaliseren van de PR, waaronder het opzetten van Vrienden van Genootschap Kunstliefde.